Contoh Teks Argumentasi Bahasa Jawa Singkat Beserta Struktur dan Ciri-cirinya Lengkap

Contoh teks argumentasi bahasa jawa singkat beserta struktur dan ciri-cirinya lengkap – Paragraf argumentasi yaitu susunan dari sejumlah kalimat atau tulisan yang mnegandung maksud untuk menyampaikan suatu kebenaran.

Kebenaran itu yang disampaikan melalui teks argumentasi dilandasi oleh suatu pendapat yang didukung dengan data ataupun fakta sebagai bukti yang tak terbantahkan.

Alasan inilah yang membuat teks argumentasi idealnya mempunyai satu ide utama yang kemudian disertai oleh sejumlah data atau fakta sebagai bukti penguatnya.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari paragraf argumentasi adalah digunakan untuk memengaruhi pembaca supaya memiliki pendapat yang sama dengan penulis.

Pengertian Paragraf Argumentasi Bahasa Jawa

https://www.pexels.com/@liza-summer/

Dalam upaya mempengaruhi pembaca, seorang penulis biasanya tidak sekedar memakai rangkaian kata semata, tetapi juiga disertai dengan pendapat para ahli saja.

Bahkan, seorang penulis bisa menambahkan sejumlah data yang ditemui di lapangan dapat memakai sebagai penguat tulisannya.

Fakta-fakta inilah yang kemudian dapat digunakan sebagai pendapat si penulis dan dapat memengaruhi pembaca.

Sehingga, pembaca dapat lebih mudah meyakini bahwa pendapat penulis didasari oleh fakta yang sebenarnya.

Struktur Penulisan Teks Argumentasi Bahasa Jawa Singkat

Secara ringkas teks argumentasi mempunyai tiga struktur utama yang harus ada di dalam teks yang ditulis.

Ketiga struktur utama teks tersebut yaitu: pendahuluan, tubuh argumen, dan terakhir adalah kesimpulan.

Meski memiliki 3 struktur, bukan berarti teks argumentasi bahasa Jawa singkat ditulis dalam 3 paragraf saja.

Seorang penulis yang sedang menulis lebih panjang dari 3 paragraf yang beberapa paragrafnya dapat digunakan untuk mewakili pendahuluan, beberapa paragraf selanjutnya untuk mewakili tubuh argumen, dan lainnya dapat digunakan untuk mewakili tentang kesimpulan teks argumentasi.

1. Pendahuluan Teks Argumentasi Bahasa Jawa Singkat

Pendahuluan di dalam teks argumentasi bahasa Jawa singkat mengandung tentang pendapat yang bakal disampaikan atau menunjukkan dasar dari sebuah argumentasi yang akan disampaikan penulis kepada pembaca.

Di bagian ini, sebaiknya dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian pembaca. Selain itu di bagian pendahuluan juga harus mampu menunjukkan alasan mengapa argumentasi harus disampaikan.

Sebaiknya, pendahuluan harus memiliki cukup banyak bahan untuk menarik perhatian pembaca dari berbagai kalangan pembaca.

Di samping itu dalam menyampaikan pendapatnya penulis memakai bahasa yang mudah dimengerti agar pembaca dengan yang berasal dari berbagai latar belakang dapat memahami alasan penulis.

2. Tubuh Argumentasi Bahasa Jawa Singkat

Tubuh argumen di dalam teks argumentasi bahasa jawa berisi tentang fokus usaha membuktikan pendapat atau suatu argumen yang sudah dituliskan di bagian pendahuluan.

Pandangan di dalam tubuh teks argumentasi dapat berupa alasan logis, fakta, atau data yang didukung dengan pendapat yang akan disampaikan.

Pandangan pada tubuh argumen ini sebaiknya disampaikan setelah penulis melakukan proses analisis, penyusunan, dan kemudian dikemukakan setelah melakukan penulis melakukan penelitian, eksperimen, penyusun fakta, dan jalan pikiran yang logis.

Sehingga pada akhirnya dapat dibuat suatu kesimpulan yang benar. Yang harus diutamakan, ketika menulis, pengarang harus menempatkan diri sebagai pembaca.

3. Kesimpulan atau Ringkasan Bahasa Jawa Singkat

Kesimpulan atau ringkasan yang ada dalam teks argumentasi tidak harus mempermasalahkan topik mana yang akan dikemukakan pada teks argumentasi.

Namun, pengarang tetap harus menjaga agar konklusi yang disimpulkan tetap dapat memelihara tujuan dan kembali menyegarkan ingatan pembaca tentang teks yang disampaikan dengan  logis.

Tujuan dari dibuatnya kesimpulan atau ringkasan adalah untuk menginformasikan kepada pembaca bahwa gagasan yang disampaikan sudah sesuai dengan kebenaran setelah melalui proses penalaran dan disampaikan dalam bahasa dan data yang logis yang mencakup keseluruhan isi dari bacaan teks argumentasi yang dituliskan.

Ciri-ciri Teks Argumentasi Bahasa Jawa Singkat

Teks Argumentasi Bahasa Jawa Singkat mempunyai kalimat yang isinya mengenai sejumlah pernyataan, ide, dan pendapat dari si penulis

Pernyataan, ide, atau pendapat yang dituliskan oleh penulis didasarkan pada data dan fakta yang didapatkan di lapangan untuk menguatkan tulisan yang dihasilkan.

Prosentase kebenaran dari argumen yang disampaikan hanya dapat dibuktikan dengan data dan fakta yang dilampirkan

Tujuan akhir dari ditulisnya teks argumentasi bahasa Jawa adalah memberikan kesimpulan dari pandangan penulis dengan cara yang lebih luas.

Berbabagi Contoh Paragraf Argumentasi Bahasa Jawa Singkat

Contoh Paragraf Argumentasi Bahasa Jawa Analogi

Uripe manungsa iku kaya sawijining tetandhingan. Wiwit saka kawitan nganti sadurunge pungkasan, sampeyan bisa luwih onja utawa kawentar tinimbang liyan.

Masiya mangkono yen ora ngati-ati sampeyan bisa keplese lan dadi penyebab kekalahane sampeyan. Yen wis kaya mangkene kahanane. Sampeyan kudu bisa nampa kasunyatan.

Mula saka kuwi, manungsa ora kena ngrasa gumedhe. Tumraping wong Jawa, dadi manungsa iku kudu bisa rumangsa lan bisa ngrumangsani. Kanthi nduweni rasa kaya mangkono, sampeyan bakale luwih ngati-ati.

Supaya ing tembe, sampeyan bisa dadi wong beja. Syarate wong beja iku mung ana loro yaiku tansah eling lan waspada.

Contoh Paragraf Argumentasi Bahasa Jawa Generalisasi atau Umum

Ibu Talia, sisihane bapak Zaki, saben dina minggu melu pengajian ing masjid cedhak omahe.

Dene Dimas, anak lanange bapak Zaki kerep melu kegiatan keagamaan ing kampuse. Lan Bapak Zaki aktif dadi imam ing masjid cedhak omahe.

Dadi, bisa diarani kulawarga bapak Zaki iki taat banget ing babagan agama.

Contoh Paragraf Argumentasi Bahasa Jawa Sebab Akibat

Hujan sing terus tumurun ing kutha Jakarta akeh banget pengaruh alane. Jakarta mujudake kutha sing padat pendhudhuke.

Akibate sithik banget dhaerah resapan banyu. Emane maneh kesadharane masyarakat kanggo njaga karesikan kutha isih sithik banget.

Mulane saben mangsa rendheng kutha Jakarta kerep banget kena bencana banjir.

Contoh Paragraf Argumentasi Bahasa Jawa Akibat Sebab

Para anak jalanan ing Kutha Jakarta tansaya akeh, ngebaki dalanan kutha ora peduli awan utawa wengi. Kanthi maneka cara kang ditindakake sauger bisa kanggo ndawakake umur.

Kedadeyan iki pancen dudu perkara anyar. Nanging anane kahanan kaya ngene iki mujudake bukti yen durung ana pemerataan ekonomi saka negara.

Contoh Paragraf Argumentasi Lingkungan

Contoh I

Jakarta diperkirakake bakale kelem ing taun 2050. Sadurungé, ing taun 2018 kepungkur wis ana akèh panliten babagan iki.

Salah sijine yaiku panliten saka Fakultas Ilmu lan Teknologi Kebumian INstitut Teknologi Bandung (ITB) kang ditindakake dening Heri Andreas.

Miturute, paling ora 95% wilayah ing Jakarta Utara bakal kelem utawa kaeleb air segara ing taun 2050.

Asil panliten iku uga nuduhake anane penurunan tanah nganti 2,5 meter ing suwene 10 taun utawa 1 nganti 15 sentimeter (cm) saben taune.

Kajaba iku, Verisk Maplecroft, firma konsultan risiko njlentrehake Jakarta klebu ing daftar 100 kota sing duwe risiko lingkungan. Risiko sing dimaksud iku wiwit saka banjir nganti karo krisis iklim.

Contoh II

Taman Nasional Komodo saiki kaancam merga anane rencana pembangunan Taman Nasional Premium ing Pulau Komodo.

Rencana kasebut mbebayani kanggo maneka werna aspek wiwit saka ekonomi lan pariwisata, konservasi, nganti tata cara urip masyarakat.

Lembaga konservasi ing Indonesia akeh kang nindakake protes kang wusanane pikantuk tanggepan saka UNESCO.

Tanggapan kasebut diwenehake dening UNESCO ing sidang Komite Warisan Dunia Ke-44 sing kagelar ing China.

Nitik saka kedadeyan kang dumadi sawetara taun pungkasan iki. Taman Nasional Komodo terus pikantuk ancaman amarga modhel pembangunan kang ana ing papan kasebut dibiji bisa mbebayani kanggo konservasi.

Saliyane kuwi ancaman uga dumadi saka perkara liyane. Tuladhane penyelundupan komodo lan daging rusa sarta maling kang nyolong terumbu karang tansaya gawe kahanan lan ekosistem ing daerah kasebut tansaya rusak.

Contoh Paragraf Argumentasi Kebudayaan Bahasa Jawa Singkat

Ana perangan becik lan ala kang bisa ditemokake saka pamulangan basa Jawa ing sekolah dasar, perangan becike yaiku kanthi anane pamulangan basa Jawa, bisa dadi sarana kanggo nglestarekake basa Jawa kanggo generasi anyar.

Kanthi anane pamulangan iki diajab bocah ora lali marang budayane dhewe.

Nanging, ana uga perangan ala saka pamulangan basa Jawa ing tataran SD. Yen anggene sinau mung sakeplasan, bocah-bocah malah bisa ngremehake basa Jawa.

Bocah bakale ngangge basa Jawa iku ora wigati lan ora katon unsur kabudayane.

Contoh Paragraf Argumentasi Kesehatan Basa Jawa

Contoh I

Air putih nduweni sewu piguna kanggo awak. Luwih-luwih yen diombe nalika isih anget.

Sawijining asil panliten kang dipublikasi ing Journal of Food Science ngandharake yen konsumsi banyu putih kanthi suhu antara 54-71 derajat celcius nduweni manfaat sing akeh kanggo awak.

Saliyane kuwi, air putih hangat bisa diombe kapan wae. Becik diombe nalika arep turu, awan, sore, utawa bengi nalika sadurunge turu.

Contoh II

WHO ngandharake yen ana kegiatan kang ditindakake sawijining  ibu marang anake ora bakal mbebayani ing wektu pandemi Covid-19.

Jalaran, sajroning ASI kang diasilake para ibu kang lagi nyusoni putrane mujudake antibodi yang nduweni sekretori tingkat tinggi.

Saliyane iku, asil riset sing ditindakake dening Profesor Tong Yigang saka Universitas Teknologi Kimia Beijing nyatakake ASI bisa dadi sarana usada kedadeyan replika virus sing sanajan wis mlebu ing sel.

Contoh Paragraf Argumentasi Olahraga Basa Jawa

Amerika Serikat bali nulis ulang sejarah kanthi dadi juara umum sajroning Olimpiade Tokyo 2020 kepungkur.

Sadurunge, negara kasebut uga kasil dadi juara umum ing Olimpiade London 2012 lan Olimpiade Rio 2016.

Menange tim volly putri Amerika Serikat ing tetandhingan kasebut nyumbangake emas ka-39 tumrap Amerika Serikat.

Kanthi tambahan medali iku ndadekake Amerika Serikat dadi negara kang manggon ing posisi pisanan ing Olimpiade Tokyo.

Contoh Paragraf Argumentasi Bisnis Basa Jawa

Pamrentah Australia nindakake lockdown kanggo nyuda risiko kalebu Covid-19. Aturan kasebut merbawani sawetara sektor, salah sijine yaiku aturan transportasi khusus perjalanan udara.

Salah siji lapangan penerbangan ing Australia nganti kelangan kehilangan 60% penumpange wiwit sasi Mei nganti Juli. Akibate kerugian kang dialami nganti nyandhak angka 21,7 triliun rupiah.

Kahanan kang mangkono iku ndadekake wong-wong mau ngrasakake kahanan dadi sarwa angel. Pilihan paling abot kang kudu ditindakake, yaitu pemecatan.

PHK kasebut kudu dirasakake dening 6.000 staf penerbangan salah siji perusahaan ing Australia. Cacah samono iku mujudake seperlimane saka kabeh karyawan ing perusahaan kasebut.

Demikianlah contoh teks argumentasi singkat bahasa Jawa beserta dengan struktur dan ciri-cirinya lengkap. Semoga dapat memberi manfaat untukmu.


Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta