40 Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 2 dan Jawabannya 2023

40 Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 2 dan Jawabannya 2023 – Supaya kamu mendapat nilai memuaskan dalam UTS/PTS Bahasa Jawa ada banyak cara yang bisa kamu tempuh.

Selain memperbanyak membaca buku paket bahasa Jawa. Kamu juga dapat mengerjakan soal-soal latihan Bahasa Jawa yang ada dalam buku paketmu.

Jika kamu masih merasa kurang dengan contoh-contoh soal yang ada di buku paketmu. Di bawah ini ada beberapa contoh soal yang dapat kamu coba kerjakan.

Apakah kamu sudah siap untuk mengerjakannya?

Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 2

https://sdkdemanganbaru1.sch.id/

Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 3 Nomor 1-10

Soal Nomor 1

Dina minggu kepungkur Tono diajak plesiran kaluwargane. Tembung plesiran

Tegese plesiran yaiku ….

a. Rekreasi

b. Dolan

c. Kemah

d. Ameng-ameng (mlaku-mlaku)

Kunci Jawaban a

Soal Nomor 2

Rikmane kakung sampun kathah ingkang pethak. Tegese pethak yaiku…

a. abang

b. ireng

c. kuning

d. putih

Kunci Jawaban d

Soal Nomor 3

Tanggal abrit sedaya siswa libur. Tegese abrit yaiku

a. abang

b. minggu

c. tutup

d. preinan

Kunci Jawaban a

Soal Nomor 4

Sawiyah iku arane anak

a. kucing

b. cecak

c. munyuk

d. baya

Kunci Jawaban a

Soal Nomor 5

….. cacahe sedulurmu? Isine ceceg-ceceg ing ngarep sing trep yaiku

a. sapa

b. ngapa

c. pira

d. kapan

Kunci Jawaban c

Soal Nomor 6

……. rupane klambimu? Isine ceceg-ceceg ing ngarep sing trep yaiku

a. sapa

b. ngapa

c. pira

d. apa

Kunci Jawaban d

Soal Nomor 7

….. asmane ibumu? Isine ceceg-ceceg ing ngarep sing trep yaiku

a. sapa

b. ngapa

c. pira

d. apa

Kunci Jawaban a

Soal Nomor 8

Irma nangis merga kelingan merga kelingan pengalamane kang nrenyuhake. Tegese nrenyuhake yaiku

a. ngangenake

b. mangkelake

c. nyedhihake

d. nyenengake

Kunci Jawaban c

Soal Nomor 9

Ana tawon madu ngunjuk sekar, pengin pinter kudu sabar…

Ukara ing dhuwur klebu

a. bebasan

b. sanepan

c. parikan

d. geguritan

Kunci Jawaban c

Soal Nomor 10

Bapak kagungan menda cacah sekawan. Tegese menda yaiku

a. wedhus

b. sapi

c. kucing

d. pitik

Kunci Jawaban a

Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 3 Nomor 11-20

Soal Nomor 11

Bapak maca koran. Yen diowahi menyang basa krama dadi..

a. bapak ngunjuk koran

b. bapak nyade koran

c. bapak dhahar koran

d. bapak moas koran

Kunci Jawaban d

Soal Nomor 12

Ibu mundhut sarem ing tokone Mbak Nita. Basa ngokone sarem yaiku…

a. gula

b. kopi

c. uyah

d. lombok

Kunci Jawaban c

Soal Nomor 13

Mbak Ningsih mundhut gendhis ing tokone Bu Ria. Basa ngokone gendhis yaiku..

a. gula

b. kopi

c. uyah

d. lombok

Kunci Jawaban a

Soal Nomor 14

Bapak nembe mawon sare. Basa ngokone sare yaiku…

Mbak Ningsih mundhut gendhis ing tokone Bu Ria. Basa ngokone gendhis yaiku..

a. mangan

b. ngombe

c. ngunjuk

d. turu

Kunci Jawaban d

Soal Nomor 15

Kucingku esuk mau mangan cindhil entek loro. Sing diarani cindhil yaiku arane anak…

a. tikus

b. sapi

c. wedhus

d. pitik

Kunci Jawaban a

Soal Nomor 16

Satrio diparingi kuthuk cacah sepuluh dening simbahe. Sing diarani kuthuk yaiku arane anak…

a. tikus

b. sapi

c. wedhus

d. pitik

Kunci Jawaban d

Soal Nomor 17

Antik ora disenengi kancane merga senengane mung abang-abang lambe. Tembung abang-abang lambe klebu

a. parikan

b. geguritan

c. cangkriman

d. bebasan

Kunci Jawaban c

Soal Nomor 18

Ukara cebol nggayuh lintang kuwi klebu….

a. parikan

b. saloka

c. cangkriman

d. bebasan

Kunci Jawaban b

Soal Nomor 19

Rudi kuwi yen lungguh antenge kaya kitiran. Ukara iki klebu..

a. parikan

b. sanepan

c. cangkriman

d. bebasan

Kunci Jawaban b

Soal Nomor 20

Yu mae rong, pak boletus. Tuladha iki klebu

a. parikan

b. sanepan

c. cangkriman

d. bebasan

Kunci Jawaban c

Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 3 Nomor 21-30

Soal Nomor 21

Pembarepe pandhawa yaiku

a. Sadewa

b. Arjuna

c. Bima

d. Puntadewa

Kunci Jawaban d

Soal Nomor 22

Sing dudu jeneng liya saka Werkudara yaku

Pembarepe pandhawa yaiku

a. Bima

b. Sena

c. Bayu Suta

d. Tetuka

Kunci Jawaban D

Soal Nomor 23

Raden Werkudara pinaringan putra cacah telu. Sing dudu putrane Raden Werkudara yaiku…

Pembarepe pandhawa yaiku

a. Gatotkaca

b. Antaraja

c. Antasena

d. Abimanyu

Kunci Jawaban d

Soal Nomor 24

Ing ngisor iki mujudake jinis-jinis tembang macapat. Sing ora klebu tembang macapat yaiku….

Pembarepe pandhawa yaiku

a. Mijil

b. Kinanthi

c. Suluk

d. Pangkur

Kunci Jawaban d

Soal Nomor 25

Arane omah dara sing bener yaiku

Pembarepe pandhawa yaiku

a. Pagupon

b. loji

c. rong

d. Kurungan

Kunci Jawaban a

Simbah nembe gerah netra. Basa ngokone netra yaiku…

Pembarepe pandhawa yaiku

a. Weteng

b. Kuping

c. Mripat

d. Lambe

Soal Nomor 26

Paraga ing ngisor iki sing dudu adike Prabu Dasamuka yaiku…

Pembarepe pandhawa yaiku

a. Subali

b. Kumbakarna

c. Sarpakenaka

d. Gunawan Wibisana

Kunci Jawaban d

Soal Nomor 27

Jawahe sampun trenceng. Tegese trenceng yaiku…

a. Leren/wis terang

b. Mentas ceblok

c. Grimis

d. Deres

Kunci Jawaban a

Soal Nomor 28

Sing diarani kluwung yaiku…

Jawahe sampun trenceng. Tegese trenceng yaiku…

a. Pelangi

b. Srengenge

c. Lintang

d. Wulan

Kunci Jawaban a

Soal Nomor 29

Vella melu andhon ing lapangan. Tegese andhon yaiku…

a. Lomba

b. Maca

c. Nembang

d. Nyanyi

Kunci Jawaban a

Soal Nomor 30

Bapak nyuwun tulung dipundhutaken jampi. Basa ngokone jampi yaiku..

a. Jajan

b. Panganan

c. Banyu

d. Jamu

Kunci Jawaban d

Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 3 Nomor 31-40

Soal Nomor 31

Aja dadi bocah sing mung nganak bebek. Tegese nganak bebek yaiku….

a. Bodho

b. Nakal

c. Melu-melu

d. Lumoh

Kunci Jawaban c

Soal Nomor 32

Bapak kondur kantor jam 12.00 awan. Basa ngokone kondur yaiku

a. Budhal

b. Mulih

c. Leren

d. Tekan

Kunci Jawaban c

Soal Nomor 33

Sing dudu adhine Sri Rama Wijaya yaiku

a. Satrugna

b. Barata

c. Laksamana

d. Anggada

Kunci Jawaban d

Soal Nomor 34

Awake gedhe dhuwur, duwe kuku pancanaka, lan ngagem jarik pleng. Wayang sing duwe tetenger kaya ngono yaiku…

a. Werkudara

b. Puntadewa

c. Arjuna

d. Nakula-Sadewa

Kunci Jawaban a

Soal Nomor 35

Basa ngokone asta yaiku

a. Kuping

b. Mripat

c. Sikil

d. Tangan

Kunci Jawaban d

Soal Nomor 36

Wong sing duwe penggaweyan angon bebek arane sing bener yaiku…

a. Sontoloyo

b. Srati

c. Kusir

d. Bajingan

Kunci Jawaban a

Soal Nomor 37

Wong sing duwe penggaweyan nyopire dhokar arane sing bener yaiku

a. Sontoloyo

b. Srati

c. Kusir

d. Bajingan

Kunci Jawaban

Soal Nomor 38

Tembang macapat ana pira

a. 11

b. 12

c. 13

d. 14

Kunci Jawaban a

Soal Nomor 39

Cacahe aksara Jawa sing bener yaiku ana

a. 20

b. 21

c. 15

d. 40

Kunci Jawaban a

Soal Nomor 40

Paraga wayang sing kondhang duwe otot kawat, balung wesi, lan bisa miber tanpa swiwi yaiku..

a. Raden Gatutkaca

b. Raden Antasena

c. Raden Antaraja

d. Raden Abimanyu

Kunci Jawaban a

Penutup

Demikian contoh soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 3 yang dapat kamu kerjakan. Semoga contoh soal bahasa Jawa ini membantumu mendapatkan nilai yang memuaskan.


Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta