33 Kata-kata Cidro Loro Ati Bahasa Jawa yang Sedih dan Kecewa

Posted in: Gaya Hidup

33 Kata-kata Cidro Loro Ati Bahasa Jawa yang Sedih dan Kecewa – Tidak semua hubungan percintaan berjalan seperti yang diinginkan.

Terkadang indahnya hubungan percintaan yang dijalin oleh sepasang muda-mudi hanya berada dalam angan-angan.

Sebab, di dalam kenyataannya jalinan cinta yang semula berjalan mulus. Tiba-tiba berakhir dan menimbulkan kesedihan dan kecewa yang tidak berkesudahan.

Biasanya untuk meredakan sakit atau kecewa di dalam dada, seseorang yang kandas cintanya akan membuat untaian kata-kata yang menggambarkan perasaannya.

Berikut Kata-kata Cidro Loro Ati Bahasa Jawa

https://www.freepik.com/author/freepik

Jika kamu mencari contoh kata-kata bahasa Jawa tentang sedih dan kecewa. Di bawah ini adalah beberapa contohnya.

Kata-kata Cidro Loro Ati Bahasa Jawa Bagian 1

 1. Tresna bisa lair jalaran saka arta lan rupa (Cinta bisa tumbuh karena adanya uang dan wajah yang rupawan)
 2. Nyatane sing setya nyatane bakal kalah karo sing duwe bandha (Kenyataannya yang setia akan kalah dengan yang punya harta)
 3. Wong sing sugih menang milih (Orang yang kaya memiliki hak untuk memilih)
 4. Kowe kuwi paribasan mung dianggep stasiun sing sawayah-wayah bisa ditinggalake (Kamu hanya dianggap sebatas stasiun yang sewaktu-waktu bisa ditinggalkan)
 5. Nalika isih durung dadi sapa-sapa dakkancani, nanging nalika dadi widadari malah nglungani (Dahulu ketika bukan siapa-siapa kutemani, tetapi ketika sudah menjadi bidadari malah meninggalkan begitu saja)
 6. Pancen kaya mangkono sing arane tresna, rekasana tanpa ana rampunge (Begitulah yang namanya cinta, deritanya tiada ada akhirnya)
 7. Yen pengin mung guyonan, prayogane kandha amrih sing kene ora tresna tenanan (Jika inginnya hanya bercanda, sebaiknya bilang dari awal supaya aku tidak cinta sungguhan)
 8. Apa kang isih bisa dipercaya saka wanita sing wola-woli mblenjani janjine (Apa yang masih bisa dipercaya dari perempuan yang berkali-kali tidak menepati janjinya)
 9. Apa kang isih bisa dipercaya saka priya kang asring laku cidra marang sakabehane janjine (Apa yang masih bisa dipercaya dari seorang laki-laki yang sering ingkar terhadap seluruh janji yang telah diucapkannya)
 10. Wong kang tumindak cidra iku luwih asor banget drajate (Orang menyakiti perasaan orang lain derajatnya rendah sekali)
 11. Kena wae atiku kok cidrani, nanging percaya wae. Gusti ora sare, kowe bakal ngundhuh apa sing kok tandur (Boleh saja kamu menyakiti perasaanku, tetapi ingat-ingatlah. Tuhan tidak tidur, kelak kamu akan mendapatkan karma atas perbuatanmu kepadaku)

Kata-kata Cidro Loro Ati Bahasa Jawa Bagian 2

 1. Wis daklilakake sakabehe tatu kang kok ukir ing atiku, nanging aja seneng dhisik, slirane mesthi bakal pikantuk piwales saka Gusti Kang Maha Adil (Sudah aku ikhlaskan seluruh luka yang kamu berikan kepada hatiku, tetapi jangan senang dahulu. Kamu pasti akan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Adil)
 2. Satemene aku isih tresna banget klawan slirane, nanging sawise kelingan larane batin. Sabisa-bisane rasa tresna ing atiku dakjabel nganti tekan oyote (Sebenarnya aku masih sayang sekali kepadanya, tetapi begitu ingat betapa sakitnya hati ini. Sebisa mungkin aku cabut cinta dari dalam hati sampai dengan akar-akarnya)
 3. Wong sing paling dakpercaya jebul dadi pawongan kang menehi tatu kang tan kinira larane (Orang yang paling aku percaya, ternya menjadi orang yang memberikan rasa sakit yang tiada terkira)
 4. Nyatane aku mung kok anggep barang sing kok dadekake rebutan tanpa sithik wae kowe gelem mangerteni rasaku (Kenyataannya aku hanya kamu anggap sebagai barang taruhan yang tidak sedikitpun kamu mau memahami perasaanku)
 5. Wis tak perjuangake kanthi sawutuhe jiwa lan raga murih bisa ngajak slirane lungguh ing kwadhe, emane wusanane sing nyandhing kowe kancaku dhewe (Sudah capek-capek memperjuangkan supaya bisa bersanding di pelaminan, tetapi kenyataannya yang menemanimu temanku sendiri)
 6. Wis tak percaya nanging atiku malah ajur mumur atiku kok larani (Sudah kupercaya tetapi malah hatiku yang hancur lebur kau sakiti)
 7. Aku iki ya manungsa lumrah sing bisa nelangsa merga kowe tumindak cidra marang janjimu (Aku ini juga manusia lumrah yang bisa sakit hati karena janji yang kamu ingkari)
 8. Nyatane kowe mung pengin dolanan atiku, bodhone kowe malah tak tresnani kanthi tulus lair batin (Kenyataannya kamu hanya ingin mempermainkan hatiku, bodohnya aku malah mencintaimu dengan tulis lahir dan batin)
 9. Dadi kaya ngene piwales sing kok wenehake, ngerti ngono aku ora pengin kenal karo kowe (Jadi begini balasanmu kepadaku, tahu begini aku tidak pernah ingin mengenalmu)

Kata-kata Cidro Loro Ati Bahasa Jawa Bagian 3

 1. Apa merga rupaku sing ala nganti kowe tega nglarai aku nganti kaya ngene (Apa karena aku jelek, sampai kamu teka menyakitiku sedemikian rupa)
 2. Aku wis percaya nanging sliramu malah ngliya (Aku sudah percaya kepadamu, tetapi kamu malah memilih yang lain)
 3. Aku pancen wong cilik ora kaya raja nanging ati iki pengin duwe rasa tresna (Aku memang orang kecil bukan seperti raja, tetapi hati ini juga menginginkan cinta)
 4. Aku kuciwa banget marang slirane sing ora gelem blaka, nyatane tresnamu jebul mung apus-apus (Aku sangat kecewa kepadamu yang tidak jujur sedari awal, kenyataannya cintamu hanya bohongan)
 5. Jebul aku mung kok anggep badhut sing kok dadekake panglipur nalika atimu ngrasa sedhih (Ternyata aku hanya kamu anggap sebagai badhut yang kamu jadikan penghibur saat hatimu sedang sedih)
 6. Jebul sasuwene iki aku wis kliru, sliramu sing dakpercaya dadi mustikaning ati, jebul ngliya karo kanca raketku (Ternyata selama ini aku telah salah kira, kamu yang aku percaya sebagai mutiara hati, ternyata bermain cinta dengan sahabatku sendiri)
 7. Siji-sijine tresna dakduweni malah ilang kasaut kanca dhewe (Satu-satunya cinta yang kupunya malah direbut teman sendiri)

Kata-kata Cidro Loro Ati Bahasa Jawa Bagian 4

 1. Apa pancen kaya ngene iki rasane dadi wong kere nganti tresna wae ora duwe (Apa memang seperti ini menjadi orang miskin. Sampai cinta saja tidak punya)
 2. Apa wong kaya aku isih duwe kalodangan nduweni tresna rikala jaman ngoiahake yen wis wenang duwe tresna iku mung wong sing kasinungan bandha lan rupa (Apa orang sepertiku masih memiliki berkesempatan memiliki cinta, ketika jaman mengatakan bahwa cinta hanya milik si kaya dan si tampan)
 3. Tresna sing tak puji saiki malah dadi glathi sing wola-wali nglarani ati (Cinta yang kuharapkan sekarang malah menjadi belati yang berkali-kali menyakiti hati)
 4. Tresna sing keplok sesisih iku pancen banget larane (Cinta yang bertepuk sebelah tangan itu memang sakit sekali rasanya)
 5. Atiku dudu stasiun sing kok dadekake papan ampiran nalika atimu suwung lan kok tinggal lunga nalika nemu pawongan sing kok tresnani (Hatiku bukan stasiun yang hanya kamu jadikan tempat bersandar, sebelum kamu menemukan orang lain yang kamu cintai)
 6. Nyatane aku wis kliru nibakake pilihan, esem sing kok wenehake aku nyatane racun sing alon-alon ngrusak atiku (Kenyataannya aku telah salah menjatuhkan pilihan, senyum yang kamu berikan perlahan telah menjadi racun yang merusak hatiku)

Demikian kata-kata cidro loro ati Bahasa Jawa. Semoga artikel ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.


Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah